Cena

 • BoxAir-22Z: 135 703,-
 • BoxAir-26Z: 156 073,-
 • BoxAir-30Z: 160 923,-
 • BoxAir-37Z: 168 683,-
 • BoxAir-45Z: 178 383,-

Vlastnosti

 • Venkovní kompakt (monoblok)
 • Použití pro topení i chlazení
 • Teplota topné vody až 55°C
 • Rozsah venkovních teplot od +35°C do -20°C
 • Velmi snadná montáž, tichý provoz
 • Možnost řízení až 6 topných okruhů (HTO+6x TO+TUV)

Základní výbava

 • Osmiřádkový ovládací displej pGD
 • Nové ultra-tiché ventilátory s plynulou regulací otáček
 • Ekvitermní systém MaR
 • Vestavěný elektro-kotel a oběhové čerpadlo s regulací otáček
 • Elektronicky řízený expanzní ventil

Volitelná výbava

 • Záruka 7 let (jen v kombinaci s modulem pro připojení k internetu) 2 813,-
 • Modul pro připojení k internetu  6 693,-
 • Režim chlazení reverzací 5 044,-
 • Prostorový přístroj pAD s čidlem teploty  2 813,-
 • Prostorový přístroj pADh s čidly teploty+vlhkosti 4 171,-
 • Sledovač fází 1 261,-
 • Softstart pro měkký rozběh kompresoru 6 596,-
 • Rozšiřující modul k regulaci PLUS 6 499,-
 • Barva na přání dle RAL 4 365,-
 • Barva v ceně – stříbrná, červená, zelená

Přímé napojení tepelného čerpadla do topného systému a přepínací způsob ohřevu TV.
1-tepelné čerpadlo 2-otopná soustava 3-expanzní nádoba 4-nepřímotopný akumulační zásobník TV 5-výstup TV 6- 3cestný ventil
Tepelné čerpadlo (1)je přímo zapojené do otopné soustavy. Teplota topné vody se mění v závislosti na venkovní teplotě. Při požadavku na ohřev TV dochází k přerušení vytápění a přepnutí 3cestného ventilu (6). Zvýšením výstupní teploty topné vody z tepelného čerpadla dojde k ohřevu zásobníku TV (4). Po ukončení ohřevu se vrací celý systém do režimu vytápění. Schéma je vhodné zejména pro podlahové vytápění, výjimečně také pro soustavy s dostatečně velkým množstvím topné vody. Možnost místní regulace topné soustavy (řízení průtoku topné vody topnou soustavou) je omezena.

Zapojení s akumulační nádobou topné vody a přepínací způsob ohřevu TV.
1-tepelné čerpadlo, 2-otopná soustava, 3-expanzní nádoba, 4-akumulační nádoba, 5-OČ topného systému, 6-nepřímotopný akumulační zásobník TV, 7-výstup TV, 8-3cestný ventil
Tepelné čerpadlo (1)je zapojené do otopné soustavy prostřednictvím akumulační nádoby (4), která plní funkci akumulace tepla a termohydraulického rozdělovače. Teplota topné vody se mění v závislosti na venkovní teplotě. Průtok topné vody otopnou soustavou zajišťuje oběhové čerpadlo (5). Při požadavku na ohřev TV dochází k přerušení vytápění a přepnutí 3cestného ventilu (8). Zvýšením výstupní teploty topné vody z tepelného čerpadla dojde k ohřevu zásobníku TV (6). Po ukončení ohřevu se vrací celý systém do režimu vytápění.