Vlastnosti

 • Použití pro topení i chlazení
 • Teplota topné vody až 60 °C
 • Tichý provoz
 • Možnost řízení až 6 topných okruhů (HTO+6x TO+TUV)

 

 • Základní výbava

 • Integrovaný osmiřádkový ovládací displej pGD
 • Elektronicky řízený expanzní ventil
 • Ekvitermní systém MaR
 • Vestavěná oběhová čerpadla s regulací otáček
 • Hlavní vypínač přívodu napájení

 

Volitelná výbava

 • Záruka 7 let (jen v konbinaci s modulem) 2 813,-
 • Modul pro připojení k internetu 6 693,-
 • Režim chlazení reverzací 17 363,-
 • Modul pasivního chlazení (pro modely: 22Z-37Z) 21 243,-
 • Prostorový terminál pAD s čidlem teploty 2 813,-
 • Prostorový terminál pADh s čidly teploty+vlhkosti 4 171,-
 • Desuperheater pro vysoce účinný ohřev TUV 8 245,-
 • Sledovač fází 1 261,-
 • Softstart pro měkký rozběh kompresoru 6 595,-
 • Elektrokotel 4,5 kW / 6,0 kW / 7,5 kW  8 536,-
 • Rozšiřující modul k regulaci PLUS 6 499,-
 • Vysokoteplotní provedení s chladivem  v ceně
 • Provedení voda-voda s koaxiálním výměníkem v ceně
 • Barva v ceně – stříbrná, červená v ceně

Cena

 • 1AQ22Z-1 128 913,-
 • 1AQ26Z-1 134 733,-
 • 1AQ30Z-1 142 493,-
 • 1AQ37Z-1 151 223,-
 • 1AQ45Z-1 158 983,-
 • 1AQ50Z-1 167 713,-
 • 1AQ60Z-1 185 173,-
 • 1AQ75Z-1 195 843,-
 • 1AQ90Z-1 211 363,-
 • 1AQ120.2Z-1 357 833,-
 • 1AQ150.2Z-1 385 963,-
 • 1AQ180.2Z-1 416 033,-

Řízení topných okruhů                    Regulace STANDARD           Regulace PLUS
Určeno pro:                       jednookruhové otopné soustavy           víceokruhové otopné soustavy
Hlavní topný okruh                                       ano                                       ano
Vedlejší topný okruh                                        –                                   nezávisle dva vč. směšování
Teplota prostoru                                    v jedné zóně                         ve dvou zónách
Teplá voda TUV                                              ano                                       ano
Volitelně                                                             –                                   až šest topných okruhů

 

Zapojení s akumulační nádobou topné vody a přepínací způsob ohřevu TV.
1-tepelné čerpadlo, 2-otopná soustava, 3-expanzní nádoba, 4-akumulační nádoba, 5-OČ topného systému, 6-nepřímotopný akumulační zásobník TV, 7-výstup TV, 8-3cestný ventil, 9-OČ desuperheateru
Tepelné čerpadlo (1)je zapojené do otopné soustavy prostřednictvím akumulační nádoby (4), která plní funkci akumulace tepla a termohydraulického rozdělovače. Teplota topné vody se mění v závislosti na venkovní teplotě. Průtok topné vody otopnou soustavou zajišťuje oběhové čerpadlo (5). Při požadavku na ohřev TV dochází k přerušení vytápění a přepnutí 3cestného ventilu (8). Zvýšením výstupní teploty topné vody z tepelného čerpadla dojde k ohřevu zásobníku TV (6). Po ukončení ohřevu se vrací celý systém do režimu vytápění. Desuperheater (volitelná výbava) je speciální výměník, který na výstupu běžícího kompresoru odebírá vysokoteplotní energii. Pomocí samostatného hydraulického okruhu a OČ (9) je tato energie využita pro vysoce účinný ohřev TV.