Základní výbava

 • Integrovaný osmiřádkový ovládací displej pGD
 • Elektronicky řízený expanzní ventil
 • Ekvitermní systém MaR
 • Vestavěný elektro-kotel a oběhové čerpadlo s regulací otáček
 • Nové ultra-tiché ventilátory s plynulou regulací otáček
 • Hlavní vypínač přívodu napájení

Cena

 • Air_3015Z: 168 863,-
 • Air_3021Z: 173 553,-
 • Air_3030Z: 189 053,-
 • Air_3038Z: 198 753,-
 • Air_3045Z: 208 453,-
 • Air_3060.2Z: 374 323,-
 • Air_3076.2Z: 392 752,-
 • Air_3090.2Z: 412 153,-

Volitelná výbava

 • Záruka 7 let (jen v kombinaci s modulem pro připojení k internetu),      cena 3 900,-
 • Modul pro připojení k internetu, cena      7 900,-
 • Režim chlazení reverzací, cena       6 200,-
 • Prostorový terminál pAD s čidlem teploty, cena       3 900,-
 • Prostorový terminál pADh s čidly teploty+vlhkosti, cena      5 300,-
 • Desuperheater pro vysoce účinný ohřev TUV, cena       9 500,-
 • Sledovač fází, cena      2 300,-
 • Softstart pro měkký rozběh kompresoru, cena      7 800,-
 • Rozšiřující modul k regulaci PLUS, cena       7 700,-
 • Barva na přání dle RAL, cena       4 500,-
 • Vnější jednotka na nožičkách nebo na konzoli,      v ceně
 • Vnější jednotka, barva stříbrná, červená, zelená,      v ceně
 • Vnitřní jednotka, barva stříbrná, červená,      v ceně

Vlastnosti

 • Dělená konstrukce (split)
 • Použití pro topení i chlazení
 • Teplota topné vody až 60°C
 • Rozsah venkovních teplot od +35°C do -20°C
 • Velmi snadná montáž, tichý provoz
 • Odolný spirální (scroll) kompresor Copeland ZH
 • Možnost řízení až 6 topných okruhů (HTO+6x TO+TUV)

Zapojení s akumulační nádobou topné vody a přepínací způsob ohřevu TV.

1-tepelné čerpadlo, 2-otopná soustava, 3-expanzní nádoba, 4-akumulační nádoba, 5-OČ topného systému, 6-nepřímotopný akumulační zásobník TV, 7-výstup TV, 8-3cestný ventil
Tepelné čerpadlo (1)je zapojené do otopné soustavy prostřednictvím akumulační nádoby (4), která plní funkci akumulace tepla a termohydraulického  rozdělovače. Teplota topné vody se mění v závislosti na venkovní teplotě. Průtok topné vody otopnou soustavou zajišťuje oběhové čerpadlo (5). Při požadavku na ohřev TV dochází k přerušení vytápění a přepnutí 3cestného ventilu (8). Zvýšením výstupní teploty topné vody z tepelného čerpadla dojde k ohřevu zásobníku TV (6). Po ukončení ohřevu se vrací celý systém do režimu vytápění.

Přímé napojení tepelného čerpadla do topného systému a přepínací způsob ohřevu TV.

1-tepelné čerpadlo, 2-otopná soustava, 3-expanzní nádoba, 4-nepřímotopný akumulační zásobník TV, 5-výstup TV, 6- 3cestný ventil, 7- OČ desuperheateru
Tepelné čerpadlo (1)je přímo zapojené do otopné soustavy. Teplota topné vody se mění v závislosti na venkovní teplotě. Při požadavku na ohřev TV dochází k přerušení vytápění a přepnutí 3cestného ventilu (6). Zvýšením výstupní teploty topné vody z tepelného čerpadla dojde k ohřevu zásobníku TV (4). Po ukončení ohřevu se vrací celý systém do režimu vytápění. Desuperheater (volitelná výbava) je speciální výměník, který na výstupu běžícího kompresoru odebírá vysokoteplotní energii. Pomocí samostatného hydraulického okruhu a OČ (7) je tato energie využita pro vysoce účinný ohřev TV. Schéma je vhodné zejména pro podlahové vytápění, výjimečně také pro soustavy s dostatečně velkým množstvím topné vody. Možnost místní regulace topné soustavy (řízení průtoku topné vody topnou soustavou) je omezena.