Cena

 • Model 22ISC: 193 903,-
 • Model 26ISC:  199 723,-

Vlastnosti

 • Dělená konstrukce (split)
 • Použití pro topení i chlazení
 • Teplota topné vody až 60°C
 • Rozsah venkovních teplot od +35°C do -20°C
 • Velmi snadná montáž, tichý provoz
 • Není nutná akumulační nádoba
 • Možnost řízení až 6 topných okruhů (HTO+6x TO+TUV)

Základní výbava

 • Nerezový zásobník TUV 170 litrů s integrovaným solárním výměníkem
 • Integrovaný osmiřádkový ovládací displej pGD
 • Kompresor s plynulou regulací výkonu
 • Nové ultra-tiché ventilátory s plynulou regulací otáček
 • Ekvitermní systém MaR
 • Vestavěný elektro-kotel a oběhové čerpadlo s regulací otáček
 • Hlavní vypínač přívodu napájení
 • Elektronicky řízený expanzní ventil

Volitelná výbava objednací

 • Záruka 7 let (jen v kombinaci s int. modulem) 2 813,-
 • Modul pro připojení k internetu  6 693,-
 • Režim chlazení reverzací  5 044,-
 • Prostorový terminál pAD s čidlem teploty 2 813,-
 • Prostorový terminál pADh s čidly teploty+vlhkosti 4 171,-
 • Rozšiřující modul k regulaci PLUS 6 499,-
 • Barva na přání dle RAL 4 365,-
 • Vnější jednotka na nožičkách nebo na konzoli v ceně
 • Vnější jednotka, barva stříbrná, červená, zelená v ceně
 • Vnitřní jednotka, barva stříbrná, červená v ceně

Přímé napojení tepelného čerpadla do topného systému.
1-tepelné čerpadlo, 2-otopná soustava,3-expanzní nádoba, 4-výstup TV
Tepelné čerpadlo (1) je zapojeno napřímo do otopné soustavy a zajišťuje průtok topné vody soustavou. Teplota topné vody je regulována v závislosti na venkovní teplotě a na teplotě vytápěného (chlazeného) prostoru v referenční místnosti. Při požadavku na ohřev TV dochází ke krátkodobému přerušení vytápění a k intenzivnímu dohřátí integrovaného zásobníku TV přes tepelný výměník. Následně se systém vrací do režimu vytápění. Při
tomto schématu zapojení je omezena možnost dodatečné regulace otopného systému snižováním průtoku topné vody (zónové ventily, termostatické hlavice). Pro přesné řízení teploty interiéru lze využít regulaci tepelného čerpadla.

Zapojení s akumulační nádobou topné vody.
1-tepelné čerpadlo, 2-otopná soustava,3-expanzní nádoba, 4-výstup TV, 5-akumulační zásobník, 6-OČ vytápění
Schéma je vhodné v objektech s malou tepelnou kapacitou otopné soustavy a tam, kde je použita místní regulace vytápění omezováním průtoku topné vody (např. systém s radiátory osazenými termostatickými hlavicemi). Tepelné čerpadlo (1) je zapojeno do otopné soustavy prostřednictvím akumulační nádoby, která plní funkci akumulace tepla a termohydraulického rozdělovače. Průtok topné vody otopnou soustavou je zajištěn oběhovým čerpadlem (6). Teplota topné vody je regulována v závislosti na venkovní teplotě a na teplotě vytápěného (chlazeného) prostoru v referenční místnosti. Při požadavku na ohřev TV dochází ke krátkodobému přerušení vytápění a k intenzivnímu dohřátí integrovaného zásobníku TV přes tepelný výměník. Následně se systém vrací do režimu vytápění. Schéma je také vhodné pro kombinaci tepelného čerpadla s dalšími zdroji tepla (např. s krbovou vložkou).